Authors:

  • Myrto Kalouptsidi

Citations

Brancaccio, Giulia, Myrto Kalouptsidi and Theodore Papageorgiou. 2023. The Impact of Oil Prices on World Trade. Review of International Economics 31, no. 2: 444-463.