HKS Authors

See citation below for complete author information.

Citation

Norris, Pippa, and Ronald Inglehart. "Teoria rozwojowa rõznic między płciami: zachowania wyborcze kobiet I mężczyzn w ujęciu globalnym." Aktorzy zycia publicznego: Płeć jako czynnik rŏżnicyjący. Ed. Renata Siemienska. Scholar Press, 2003.